nabór

lwy-2016

O PROJEKCIE

Judo Top Talent jest nowatorskim projektem, który dotyczy rozwoju sportowego najzdolniejszych zawodników trenujących judo w gdańskich klubach i uczących się w gdańskich placówkach oświatowych. Projekt jest w całości finansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska. Realizatorem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

judo-top-talent-prezentacja-otwarcie-15-06-2016

Projekt Judo Top Talent zawiera w sobie obszary działania takie jak: obszar wychowawczo edukacyjny, obszar sprawności ogólnej, obszar sportowy i obszar naukowy. Projekt ma za zadanie edukować i wychowywać zawodników poprzez sport. Uczestnicy projektu kształtują wszechstronną i szeroko pojętą sprawność fizyczną. Podczas realizacji projektu dokonujemy selekcji zawodników i wybieramy tych najbardziej uzdolnionych pod względem sportowym. Zawodnicy są szkoleni przez wykwalifikowaną kadrę oraz uczestniczą w badaniach naukowych określających ich sprawność ogólną, specjalną i wydolność fizyczną.

judo-top-talent-prezentacja-otwarcie-3

Połączenie wymienionych obszarów z założenia ma doprowadzić do podniesienia poziomu sportowego młodych zawodników co określamy jako „drogę do mistrzostwa”

judo-top-talent-prezentacja-otwarcie-4

Podczas realizacji projektu udało nam się zrealizować następujące zadania. Na podstawie badań naukowych i trenerskiej oceny eksperckiej wyselekcjonowaliśmy grupę docelową projektu Judo Top Talent. Grupa została objęta całorocznym ubezpieczeniem od NNW. Stworzono ramowy plan szkolenia sportowego grupy, który jest weryfikowany przez dzienniki oceny zawodników.

Zorganizowaliśmy treningi w poszczególnych klubach, które były prowadzone przez trenerów współpracujących. Doposażymy zawodników w sprzęt sportowy. Zawodnicy spotykali się na wspólnych akcjach szkoleniowych, na wspólnych treningach. Przeprowadziliśmy „treningi z mistrzem”, w których brali udział byli wybitni zawodnicy. Zorganizowaliśmy wyjazdy na zawody.